ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

та згода на передачу і отримання інформації

На виконання п. 1 ч. 2 ст. 8, ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) ФОП Веселова-Смірнова Вікторія Володимирівна, ідентифікаційний код – 3067809520, зареєстрований за адресою: 08120, Київська обл., село Бузова, вул. Нова, 23 (далі – «Компанія») повідомляє про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права суб’єкта, визначені Законом, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані враховуючи також інформацію про транскордонну передачу персональних даних, про спосіб обробки персональних даних за допомогою програмних засобів Інформаційно-комунікаційної системи компанії (далі – ІКС), доступ до якої отримується через сайт https://creditnice.com.ua, (надалі – Сайт), та через програмне забезпечення партнерів Компанії, яке забезпечує обмін інформацією з ІКС по захищеним каналам зв'язку.

 1. Визначення термінів
  1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою інформаційно-комунікаційної системи Компанії (далі – ІКС).
  2. База персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
  3. Володілець персональних даних – Компанія, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.
  4. Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода суб’єкта персональних даних надається під час реєстрації в ІКС, шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
  5. Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати фізичну особу.
  6. Клієнт – це фізична особа, яка зареєструвалась в ІКС з метою одержання послуг на умовах, визначених внутрішніми правилами надання послуг Компанією.
  7. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем Компанією.
  8. Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.
  9. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
  10. Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця.
  11. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.
  12. Третя особа – будь-яка особа, за винятком суб’єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.
 2. Обробка персональних даних Клієнта
  1. Компанія здійснює обробку персональних даних Клієнта відповідно до Закону з метою укладення та виконання правочину із третіми особами, стороною якого є Клієнт чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних.
  2. Компанія здійснює обробку персональних даних Користувача з метою належного надання Клієнту послуг з онлайн підбору кредитів з метою підбору інформації про кредитні організації або постачальників фінансових послуг згідно заявки Клієнта, для обробки заявки Клієнта кредитними організаціями або постачальниками фінансових послуг та іншими третіми особами, які забезпечують перевірку надання та погодження заявок на отримання фінансових послуг, для аналізу наданих Компанією послуг, надання рекламних послуг пов’язаних з можливістю отримання Користувачем фінансової позики, кредиту чи інших фінансових послуг;
  3. Клієнт добровільно надає Компанії згоду на обробку своїх персональних даних з метою отримання рекламно-інформаційних матеріалів або з іншою зазначеною метою.
  4. Реєструючись на ІКС, Клієнт підтверджує те, що ознайомлений з цим Повідомленням про обробку персональних даних клієнтів Компанії (далі – «Повідомлення»), з метою обробки персональних даних, зазначених у цьому Повідомленні, правами, наданими йому як суб’єкту персональних даних згідно зі ст. 8 Закону, та використання його персональних даних Компанією.
 3. Володілець персональних даних Клієнтів
  1. Володільцем персональних даних, що обробляються є Компанія.
  2. Усі персональні дані, володільцем яких є Компанія, є конфіденційною інформацією з обмеженим доступом.
 4. Підстава обробки персональних даних Клієнта
  1. Компанія здійснює обробку персональних даних Клієнта з відповідною метою та щонайменше із однієї з наступних підстав:
   1. Підставою для обробки персональних даних є безумовна, безстрокова Згода Користувача, яка надається шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в Політиці мети їх обробки / використання Сайту.
   2. Укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних; Коли ви надаєте свої персональні дані через кредитну заявку, ми обробляємо ваші дані, щоб виконати наше зобов’язання з надання вам кредитних пропозицій.
   3. Необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані. Законний інтерес в обробці ваших персональних даних, полягає в тому, щоб поділитися вашою заявкою на кредит з нашими партнерами, кредитними організаціями і постачальниками фінансових послуг, та отримати кредитну пропозицію, на яку ви подали заявку.
 5. Мета обробки персональних даних Клієнта.
  1. Оцінка потенційної платоспроможності та інших факторів Клієнта, що впливають на можливість укладення договорів між Клієнтом та Компанією.
  2. Отримання звітів, що відносяться до кредитної історії Клієнта (включаючи її основну частину), і їх подальше зберігання відповідно до законодавства України та передачу третім особам.
  3. Періодичне надання Клієнту інформації про джерела і порядок одержання фінансової допомоги, що надається Компанією чи третіми особами.
  4. Надання Клієнту інформації рекламного характеру про послуги, що реалізуються Компанією і третіми особами.
  5. Взаємодія Компанії з фінансовими організаціями, страховими компаніями та іншими особами в рамках реалізації проектів, спрямованих на пропозицію (надання) Клієнту послуг чи інших продуктів будь-яких третіх осіб (включаючи проекти, які передбачають передачу відповідним особам моїх персональних даних).
  6. Оптимізація внутрішніх бізнес-процесів Компанії та її господарських практик (в тому числі, якщо така оптимізація передбачає передачу моїх персональних даних третім особам, які надають Компанією послуги технологічного, інформаційного, консультаційного або будь-якого іншого характеру).
  7. Виконання договорів, укладених Компанією з третіми особами і передбачають використання персональних даних Клієнта з метою визначення взаємних прав і обов'язків сторін відповідних договорів (зокрема, якщо відповідні дані передаються контрагентам Компанії для цілей визначення розміру фінансових зобов'язань за такими договорами).
  8. Періодичне доведення до відома третіх осіб інформації про проведені Компанією акціях і які надають їм послуги з використанням персональних даних Клієнта, отриманих в ході участі Клієнта в рекламних заходах і маркетингових акціях Компанії, а також розміщених за ініціативою або із згоди Клієнта на їх сайтах.
  9. Компанія здійснює обробку персональних даних Клієнтів також з метою належного надання послуг (ідентифікація, верифікація, авторизація, відновлення паролю, надсилання інформаційних матеріалів за підпискою Клієнтів, відповідей на запити та листи Клієнтів, а також для інших дій, в яких з’являється необхідність для належного надання послуг).
  10. Компанія здійснює обробку персональних даних також з метою інформування Клієнтів, електронною поштою, шляхом відправлення SMS, через месенджери VIBER, WhatsApp, Telegram, через соціальні мережі, тощо, або з використанням веб-браузера Користувача з приводу послуг, що надаються Компанією чи третіми особами та інших рекламних акцій, які можуть вас зацікавити.
  11. з інших підстав, передбачених ст. 11 Закону.
 6. Склад та зміст персональних даних Клієнта, які обробляються Компанією
  1. Склад та зміст персональних даних Клієнта, які обробляються Компанією:
   1. прізвище, ім’я та по батькові особи;
   2. реєстраційний номер облікової картки платника податків;
   3. дата, місяць, рік народження;
   4. адреса електронної пошти, номери контактних телефонів;
   5. інформація про виконання або невиконання договірних зобов’язань;
   6. інформація про звички, інтереси, задоволеність чи незадоволеність наданими послугами;
 7. Передача персональних даних третіх особам
  1. У відповідності до чинного законодавства України та за наявності однієї з вищезазначених правових підстав, Компанія має право передавати персональні дані Клієнта, повністю або частково, третім особам без повідомлення про це Клієнта, в тому числі в наступних випадках: особам, у користування або у власність яких передано Сайт; партнерам Компанії особам, що є пов’язаними/афілійованими з Компанії; новому власнику Компанії для оброблення з метою, передбаченою цим Повідомленням та чинним законодавством України; такі особи приймають на себе зобов’язання щодо дотримання законодавства про захист персональних даних. При наданні своєї згоди Компанії Клієнт розуміє і погоджується, що зазначена згода включає в себе (але не обмежується) право Компанії передавати дані Клієнта будь-яким третім особам, в тому числі будь-якому бюро кредитних історій (в тому числі, але не обмежуючись, Товариству з обмеженою відповідальністю «Українське бюро кредитних історій», Приватному акціонерному товариству «Міжнародне бюро кредитних історій», Приватному акціонерному товариству «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» тощо), банкам, фінансовим установам, органам державної влади, операторам комунікаційного (мобільного) зв’язку стосовно номерів телефонів вказаних в заявці Клієнта тощо.
  2. Компанія також може передавати інформацію отриману від Клієнтів в рамках надання послуг третіми особам з метою належного виконання своїх обов’язків відповідно до норм чинного законодавства України.
  3. Поширення Компанією персональних даних без згоди Клієнта або уповноваженої ним особи або без інших правових підстав, дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
  4. Компанія має право здійснювати передачу персональних даних Клієнта операторам мобільного зв'язку,, фінансовим організаціям, банкам, тощо, а також іншим компаніям, з якими Компанія уклала партнерські угоди, провайдерам інфраструктурних та інших послуг (оскільки вони надають Компанії послуги технологічного, інформаційного, консультаційного або будь-якого іншого характеру, який передбачає отримання ними моїх персональних даних) та іншим особам зазначеним в «Політиці конфіденційності».
 8. Права Клієнта як суб’єкта персональних даних
  1. Клієнт має всі необхідні права суб’єкта персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».
  2. Обробка персональних даних здійснюється у дата-центрі, де розміщується обладнання, що забезпечує належне функціонування Сайту. Компанія вживає всіх, передбачених законодавством заходів, для захисту персональних даних Клієнта та запобігання несанкціонованому доступу до таких даних.
  3. Згідно з частиною другою статті 8 Закону Клієнт, виступаючи в якості суб’єкта персональних даних, має право:
   1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом.
   2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.
   3. На доступ до своїх персональних даних.
   4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних.
   5. Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.
   6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.
   7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.
   8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.
 9. Строк зберігання персональних даних Клієнтів
  1. Будь-яка інформація, що відноситься до заявок на кредит, які Клієнт подає на нашому Сайті, буде зберігатися протягом як мінімум 5 років (починаючи з моменту припинення наших відносин).
 10. Видалення/знищення персональних даних Клієнта Компанії
  1. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі:
   1. закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних або законом;
   2. видання відповідного припису Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений) або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
   3. набрання законної сили рішенням суду щодо видалення або знищення персональних даних.
  2. Зверененя про видалення персональних даних надано шляхом надання письмової заяви на ім’я та адресу - на електронну пошту unsubscribe@creditnice.com.ua.
 11. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам
  1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог Закону.
  2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону або неспроможна їх забезпечити.

ЗГОДА НА ОБРОБКУ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ДАНИХ

Надаю згоду на оброблення, передачу та отримання інформації про надання мені та отримання мною комунікаційних (стосовно номерів телефонів вказаних в моїй заявці під час реєстрації на Сайті), банківських, фінансових та супутніх послуг з метою отримання мною консультаційних послуг Компанії.

Надаю свою згоду на отримання комерційних електронних повідомлень про послуги Компанії та компаній партнерів шляхом надсилання мені повідомлень, листів, файлів електронною поштою, шляхом відправлення SMS або повідомлень через месенджери VIBER, WhatsApp, Telegram, через соціальні мережі, тощо, або з використанням мого веб-браузера. Ця згода зокрема, але не обмежуючись включає в себе отримання інформації про нові продукти, послуги, спеціальні пропозиції, що надаються Компанією чи третіми особами та інші комерційні повідомлення.

Надаю свою згоду (в тому числі, щодо раніше направлених мені матеріалів) на надсилання мені реклами послуг Компанії, та інших осіб по мережах електрозв'язку, в тому числі за допомогою використання телефонного, факсимільного, рухливого радіотелефонного зв'язку будь-якими способами і в будь-якому обсязі.

Також окремо підтверджую свою згоду (в тому числі, щодо раніше можливо зібраних даних) на збір і обробку в вищевказаних цілях будь-якої технічної інформації.

ЗГОДА НА ОТРИМАННЯ ТА ПЕРЕДАЧУ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО СКЛАДАЄ КРЕДИТНУ ІСТОРІЮ Надаю Компанії, Кредитору (майбутньому, потенційному Кредитору), Агрегатору і його Партнерам та третім особам свою згоду та право передавати, збирати, зберігати, використовувати, отримувати, поширювати, обробляти будь-яку інформацію про мене: банкам, мікрокредитним фінансовим організаціям, іншим фінансовим установам, Агрегатору, суб‘єктам ринку телекомунікацій, інформацію про надання та отримання ним телекомунікаційних послуг, які отримані від мене та/або самостійно та/або від інших осіб, з метою прийняття рішення про укладення договору зі мною, реалізації правовідносин, які виникнуть на підставі укладеного договору, до/від/через будь-яке бюро кредитних історій України, третім особам. Дана згода надається всім одночасно суб’єктам зазначеним вище при багаторазовій обробці ними моїх персональних даних. Ця згода надається на необмежений термін. Якщо ви хочете відкликати свою згоду на обробку ваших персональних даних, ви можете зробити це в будь-який час. Ви можете відкликати свою згоду, відправивши електронного листа за адресою unsubscribe@creditnice.com.ua. Відкликання вашої попередньої згоди на обробку ваших персональних даних не вплине на законність обробки, яку ми здійснювали до відкликання вашої згоди.